Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie

Kancelaria

Poniedziałek - Sobota: 18:00 - 18:30
Niedziela i Święta: nieczynne

Sakrament Chrztu

Rodziców pragnących ochrzcić dziecko zapraszamy do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

3. Zaświadczenie od swojego proboszcza o tym, że rodzic chrzestny jest wierzącym i praktykującym katolikiem i może być dopuszczony do godności matki/ojca chrzestnego

Sakrament Małżeństwa

Narzeczonych pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński - ślub konkordatowy - zapraszamy do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:

1. Dowody osobiste

2. Świadectwa chrztu świętego z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne przez 3 miesiące od wystawienia)

3. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wydawane przez USC 3 miesiące przed planowaną datą ślubu

4. Ostatnie świadectwo katechizacji (np. świadectwo maturalne z oceną z religii)

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

Niedziela
24.03.2019
Dziś imieniny:
Marka, Gabriela, Katarzyny